bars

Cydlynydd Prosiect

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Prosiect a fydd yn gyfrifol am reoli tîm Prosiect Hwb Bwyd Cymunedol yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.
Byddwch yn hyrwyddo a datblygu rhaglen beilot Hwb Bwyd Cymunedol ac adrodd yn ôl i gyllidwyr a rhanddeiliaid allweddol.

Adrodd ar berfformiad ariannol a pherfformiad prosiect i sicrhau cydymffurfiaeth â’r rhaglen.

£32,000 yn ogystal â phensiwn uwch y cyflogwr a chostau teithio
Byddwch yn gweithio mewn swyddfa, ond bydd disgwyl ichi dreulio amser yn gweithio o fewn y gymuned a gall hyn olygu gyda’r nosau a phenwythnosau.
37.5 awr yr wythnos
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Mehefin 2023 i ddechrau hyd nes y daw cytundebau hyn ar ôl y dyddiad hwn.
 
Beth fyddwch yn ei wneud?
Byddwch yn cefnogi, arwain a chydlynu’r rhaglen Hwb Bwyd Cymunedol drwy hyrwyddo cyfleoedd y rhaglen drwy:

  
Ychydig amdanoch chi a’ch sgiliau;

  
Sut fyddech chi’n elwa?
Cyflog oddeutu 32k
Gweithio 37.50 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener (mae’n rhaid ichi fod yn hyblyg i weithio gyda’r nosau a phenwythnosau oherwydd natur y prosiectau)
25 diwrnod y flwyddyn o wyliau gyda gwyliau banc yn ychwanegol
Cynllun pensiwn uwch
Parcio rhad ac am ddim ar y safle  
Ymunwch â sefydliad cyffrous sy’n tyfu i wneud gwahaniaeth i gymunedau gwledig ar draws Gorllewin Cymru.
I ddechrau bydd hon yn swydd a gynigir ar gontract cyfnod penodol tan fis Mehefin 2023 hyd nes y daw cytundebau hyn ar ôl y dyddiad hwn.

Beth i’w wneud nesaf..
Cliciwch ar ymgeisio neu cysylltwch â Claire 01267610900 [email protected]

IND123
#sunnyjobs