bars

Swyddog Datblygiad Prosiect

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Datblygiad Prosiect i ddatblygu a chynorthwyo’r tîm rheoli prosiect Gwerthiad Cymunedol Ffres Sir Benfro.

£25,000 yn ogystal â phensiwn uwch y cyflogwr a chostau teithio
37.5 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.
I ddechrau bydd hon yn swydd a gynigir ar gytundeb cyfnod penodol tan fis Mehefin 2023 hyd nes y daw cytundebau newydd ar ôl y dyddiad hwn.
 
Beth fyddwch yn ei wneud?
Mae hwn yn brosiect newydd, cyffrous lle byddwch yn dod o hyd i, a datblygu cyfleoedd yn weithredol, i ychwanegu gwerth at y prosiect yn ogystal â chydweithio gyda sefydliadau dosbarthu a gwerthu bwyd cymunedol perthnasol eraill ar draws Sir Benfro.

Ychydig amdanoch chi a’ch sgiliau.

     Sut fyddech chi’n elwa?

Beth i’w wneud nesaf..
Cliciwch ar ymgeisio neu cysylltwch â Claire 01267610900 [email protected]