bars

Swyddog Prosiect

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Prosiect i ddatblygu a chynorthwyo gyda rheoli cyflenwyr hybiau bwyd cymunedol y prosiect. 
Ymunwch â sefydliad cyffrous sy’n tyfu i wneud gwahaniaeth i gymunedau gwledig ar draws Gorllewin Cymru. 

£25,000 (pro rata) yn ogystal â phensiwn uwch y cyflogwr a chostau teithio
3 diwrnod yr wythnos (22.5 diwrnod yr wythnos i ddechrau gyda golwg ar gynyddu)
Byddwch yn gweithio mewn swyddfa, ond bydd disgwyl ichi dreulio amser yn gweithio o fewn y gymuned gyda darparwyr a gall hyn olygu gyda’r nosau a phenwythnosau.
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Mehefin 2023 i ddechrau
 
Beth fyddwch yn ei wneud?
Mae hon yn swydd gyffrous a diddorol i ymgysylltu â rhwydweithiau bwyd rhanbarthol a grwpiau busnes, mewn perthynas â’r prosiectau, yn cysylltu â chynhyrchwyr bwyd, cyfanwerthwyr, tyfwyr a darparwyr ar draws de orllewin Cymru.

Ychydig amdanoch chi a’ch sgiliau;

  
Sut fyddech chi’n elwa?

Beth i’w wneud nesaf..
Cliciwch ar ymgeisio neu cysylltwch â Claire 01267610900 [email protected]
IND123
#sunnyjobs